Szukaj w serwisie:

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.

Okna są głównie  kojarzone z budowlanymi elementami zamykającymi otwory w ścianach zewnętrznych budynków,  umożliwiającymi dopływ światła i zapewniającymi wietrzenie oraz pozwalające na kontakt wzrokowy z otoczeniem. Występują  także okna instalowane w ścianach wewnętrznych pomieszczeń, pełniąc inne funkcje jak np. okna kasowe lub podawcze.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Oknem określamy wyrób budowlany składający się z ościeżnicy oraz skrzydła/skrzydeł, które są z zasady oszklone. Wyroby te dzielą się na okna stałe i otwierane, przy czym okna stałe mogą mieć tylko oszkloną ościeżnicę.

Podział i nazewnictwo okien określone jest w normie PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia. Stosując nazwy ujęte w ww. normie, do najczęściej stosowanych okien wewnętrznych zaliczyć można:

 • okna stałe (nieotwierane) – schemat na rys. 1,
 • okna przesuwne pionowe, otwierane w górę – schemat na rys. 2,
 • okna przesuwne pionowe, otwierane w dół – schemat na rys. 3,
 • okna przesuwne poziomo – schemat na rys. 4,
 • okna rozwierane – schemat na rys. 5.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.

Okna i drzwi zewnętrzne objęte są wymaganiami normy PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Jak tytuł normy wskazuje jest to część 1, dotycząca  tylko wyrobów zewnętrznych, natomiast wyroby wewnętrzne powinny być uwzględnione w części 2. Ukazał się już projekt takiej normy tj. prPN-EN 14351-2 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, lecz nie obejmuje ona problematyki okien.

Stwierdzić należy, iż bardzo często okna wewnętrzne są stosowane jako okna kasowe lub podawcze, przy czym podawcze występują także w specjalnym wykonaniu, np. pomiędzy pomieszczeniami o różnych klasach czystości.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Okna instalowane w stanowiskach kasowych stanowią jeden z elementów zapewniających bezpieczeństwo pracownika. Powinna to uwzględniać konstrukcja okna, a szczególnie oszklenie i rodzaj podajnika na pieniądze. Najprostszym rozwiązaniem z tego zakresu jest okno kasowe stałe z otwartym podajnikiem kasowym, przykładowo przedstawione na fot. 1.

 

OKNA  STAŁE

Jak już powyżej podano, jednym z częstszych zastosowań wewnętrznych okien stałych są okna kasowe z podajnikiem , który może występować w wersji otwartej, z przesuwną pokrywą lub szufladą itp. Tego typu wyroby posiada w swoim asortymencie produkcji firma Kas-System. Okno składa się tylko z ościeżnicy, którą stanowi rama wykonana z aluminiowych kształtowników (profili) w dowolnym kolorze wg palety RAL. Oszklenie jest wariantowe i może to być szyba bezpieczna, antywłamaniowa P4 lub P6, a także kuloodporna BR2. Blat okna wykonuje się z postformingu (płyty wiórowej z uszlachetnioną powierzchnią) o grubości 38 mm. Producent deklaruje wymiary okna zgodne z wymaganiami użytkownika, przy czym wymagana jest minimalna szerokość wynosząca 1000 mm.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Przykładowe okno kasowe z podajnikiem szufladowym i interkomem, czyli urządzeniem zapewniającym komunikację pomiędzy kasjerem a klientem, przedstawiono na fot. 2. Dodać jeszcze można, iż okno może być przystosowane do wygodnej obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poprzez obniżenie podajnika w stosunku do blatu.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Okna stałe mogą także wchodzić w skład zabudowy kasowej, jakie oferuje m.in. firma Megal. Stanowiska takie są wyposażone w okna kasowe z podajnikiem oraz okna stałe tworzące ścianki boczne. Ramy okien (ościeżnice) wykonuje się z kształtowników stalowych, aluminiowych oraz tworzywowych, a oszklenie stanowią szyby antywłamaniowe, kuloodporne itp. Okno kasowe ma dodatkowo podstawę, na której umieszczony jest blat wykonany zazwyczaj z kamienia naturalnego lub konglomeratu marmurowego oraz stalowy podajnik. Przykładowe stanowisko kasowe proponowane przez powyżej wymienioną firmę pokazano na fot. 3.

 

OKNA PRZESUWNE PIONOWO

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Okna przesuwne pionowo charakteryzują się tym, iż składają się z dwóch części, z których jedna w postaci  skrzydła jest ruchoma (przesuwna) i po otwarciu chowa się za drugą częścią - stałą. Najczęściej spotyka się  okna pionowe otwierane w górę, które pełnią funkcję okien podawczych. Jednym z producentów takich wyrobów jest firma Copal. Oferuje ona szeroki asortyment okien realizowanych w systemie Copal, a przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne okna przesuwnego pionowo pokazano na rys. 6. Wyrób taki wykonuje się z aluminiowych kształtowników bez przekładki termicznej (zimnych), anodowanych bądź lakierowanych na dowolny kolor wg palety RAL lub Decoral. Okno składa się z ramy (ościeżnicy), do której w części górnej przymocowany jest element (skrzydło) stały. Po pionowych prowadnicach ramy przesuwa się w górę i w dół skrzydło ruchome.  Na prowadnicach są zainstalowane zabezpieczające blokady, chroniące przed niekontrolowanym opadnięciem skrzydła ruchomego, zatrzymujące je na wysokości 100 mm nad blatem. Skrzydła mogą być wypełnione taflą szklaną o grubości od 4 mm do 16 mm, przy czym może to być również szkło bezpieczne lub hartowane, a także plexi albo poliwęglan.

Zakres wymiarowy okien jest następujący:

 • minimalnie – 500 mm x 500 mm,
 • maksymalnie – 1500 mm x 1500 mm.

Istnieje także możliwość powiększenia wymiarów gabarytowych okna, poprzez wprowadzenie dodatkowych części stałych.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.W rozwiązaniu standardowym konstrukcja jest wyposażona w zamek bagnetowy usytuowany po stronie wewnętrznej, co czyni go niewidocznym dla osoby znajdującej się na zewnątrz okna. Zamek działa na zasadzie przesuwania rygla w postaci bagnetu, który blokuje pozycję skrzydła przesuwnego. Do każdego okna producent dołącza dwa kluczyki z nabitym numerem, który pozwala odtworzyć wzór klucza w przypadku jego zagubienia. Przykład scharakteryzowanego wyrobu przedstawiono na fot. 4.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Jak na początku publikacji wspomniano, okna wewnętrzne są z zasady przeszklone. Jednak w niektórych przypadkach, głównie ze względu na wymagania użytkowe, występuje konieczność zainstalowania okien wypełnionych materiałem nieprzeźroczystym. Takim przykładem są okna podawcze przesuwne pionowo, wykonane w całości z blachy ze stali kwasoodpornej, oferowane przez firmę Wiejak. Wyroby te mogą być dodatkowo izolowane termicznie. Okno otwierane do góry, z częściowo zabudowaną wnęką pokazano na fot. 5.

 

OKNA PRZESUWNE POZIOMO

Drugi rodzaj okien przesuwnych – w poziomie, również cechuje się podziałem na część stałą i ruchomą. W tym rozwiązaniu konstrukcyjnym skrzydło ruchome przesuwa się w poziomie i zachodzi za boczną część stałą. Ten rodzaj okien przesuwnych również oferuje przedstawiona już powyżej firma Copal. W swych materiałach informacyjnych podaje, że wyroby te są wykonywane z tych samych kształtowników co okna przesuwne w pionie, identycznie anodowanych lub lakierowanych a także oszklonych. Także  minimalne i maksymalne wymiary okien przesuwnych poziomo oraz możliwość ich powiększenia jest zgodna z występującymi w oknach przesuwnych pionowo.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19. Przykładowe okno podawcze przesuwne poziomo firmy Copal obrazuje fot. 6.

 

OKNA PRZESUWNE Z WSPOMAGANIEM

Okna przesuwne pionowe, zwłaszcza o większych wymiarach gabarytowych, są często wyposażone w wspomaganie w postaci przeciwwagi z siłownikiem. Pozwala to na lekkie otwieranie i zamykanie, a także pozostawienie skrzydła przesuwnego na dowolnej wysokości bez konieczności dodatkowego ryglowania. Okna podawcze systemu Copal ze wspomaganiem oferuje m.in. firma Fagus, a przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne takiego wyrobu, prezentowane w materiałach informacyjnych tej firmy, przedstawiono na rys. 7.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.

Dodać jeszcze należy, że siłowniki są dwustronne, czyli mają dwie linki podnoszące skrzydło przesuwne. Linki łączy się w sposób samopoziomujący co powoduje, iż skrzydło jest podnoszone idealnie poziomo, niezależnie od jego masy  (maksymalnie do 45 kg) oraz wymiarów gabarytowych. Sam siłownik jest zabudowany w aluminiowej rurze kwadratowej o przekroju zewnętrznym  od 30 mm x 30 mm do  50 mm x 50 mm.

 

OKNA ROZWIERANE

Wewnętrzne okna rozwierane mogą być także stosowane jako okna podawcze, instalowane m.in. w ścianach działowych pomiędzy pomieszczeniami w zakładach farmaceutycznych, laboratoriach lub szpitalach. Pełnią tam rolę śluzy towarowej łączącej pomieszczenia o różnej klasie czystości lub gdy występuje między nimi różnica ciśnień. Okno podawcze umożliwia szybkie i bezpieczne przekazywanie próbek, materiałów, opakowań i narzędzi pomiędzy pomieszczeniami, ograniczając czas i minimalizując możliwość wystąpienia zanieczyszczeń. Ze względu na niewielkie wymiary gabarytowe ograniczają przemieszczanie się cząsteczek i mają mały wpływ na różnice ciśnień występującą w pomieszczeniach.

Przedstawione wyroby oferuje firma GMP System, w tym okna podawcze typu GMP PRIMA SL. Zasadniczą konstrukcję okna podawczego stanowi korpus wykonany z blachy aluminiowej lakierowanej standardowo na kolor RAL 9010. Dno wewnętrznej komory jest wyłożone blachą ze stali kwasoodpornej. Z obu stron korpusu są zainstalowane skrzydła rozwierane wypełnione taflą szkła bezpiecznego. Skrzydła są zlicowane z powierzchnią zewnętrzną okna podawczego i wyposażone w zawiasy, gałkę oraz mechanizm blokady. Ponadto  skrzydła uszczelnia się  przyklejoną uszczelką wykonaną z kauczuku syntetycznego EPDM. Typowe wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość) okien podawczych typu GMP PRIMA SL są następujące:

 • 600 mm x 600 mm x 600 mm,
 • 760 mm x 760 mm x 550 mm,
 • 760 mm x 760 mm x 700 mm.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Przykładowe okno podawcze opisanego powyżej typu przedstawiono na fot. 7.

Dodać jeszcze należy, że producent oferuje różnego rodzaju wyposażenie okien podawczych, jak np. w  mechaniczną blokadą krzyżową, do przewietrzania lub wentylowania, w lampą bakteriobójczą UV albo w filtr HEPA.

Okna wewnętrzne kasowe i podawcze szczególne polecane w dobie pandemii - COVID-19.Innym wytwórcą tego typu wewnętrznych okien rozwieranych, służących jako specjalne okna podawcze jest firma Barys. W jej asortymencie wyrobów znajduje się rozwiązanie konstrukcyjne, w którym korpus oraz wewnętrzna komora, jak i ramy zainstalowanych z obu stron przeszklonych skrzydeł są wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej.  Standardowe wymiary zewnętrzne takiego okna podawczego wynoszą – 600 mm x 600 mm x 450 mm, przy czym istnieje możliwość dostosowania wymiarów do wymagań użytkownika. Pozostała budowa oraz wyposażenie jest podobne jak w prezentowanych powyżej oknach podawczych firmy GMP System, a przykładowy wyrób prezentuje fot. 8.

 

inż. Zbigniew Czajka

OKNO 4/2017

 

 

Literatura                                                                                                                           

Normy: PN-EN 12519:2007, PN-EN 14351-1+A1:2010, prPN-EN 14351-2

Materiały informacyjne firm: Alu-Max, Kas-System, Copal, Megal,                                           

Fagus, GMP System, Barys, Wiejak

 

 
Najnowsze publikacje
Brama Miasta z systemami ALUPROF
 • Brama Miasta z systemami ALUPROF
 • Interaktywne lustra trendem we współczesnej aranżacji wnętrz
 • Efektywne gospodarowanie energią Przemysłowa brama segmentowa SPU 67 firmy Hörmann
 • Nowoczesne technologie w domu – fanaberia czy konieczność
 • ESIMA Rolety – Partner Handlowy, który rośnie razem z grupą Nice
 • Reklama

  Budynki mieszkalne coraz bardziej zielone
Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.
 • Budynki mieszkalne coraz bardziej zielone Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.
 • Okna Premium stały się standardem
 • Okna w remoncie – potencjał rynku wtórnego
 • Polski tygrys eksportowy na szczycie! Czy mamy szansę stać się również tygrysem w produkcji stolarki budowlanej w UE?
 • Z myślą o klientach Rozmowa z Andreasem Geithem, dyrektorem wykonawczym SWISSPACER
 • Zmiany cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w kwietniu 2020 roku
– analiza PSB
 • Zmiany cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w kwietniu 2020 roku – analiza PSB
 • Zmiany cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w lutym 2020 roku – analiza PSB
 • Zmiany cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w listopadzie 2019 – analiza PSB
 • Do polskich okien i drzwi puka spowolnienie
 • Podatek estoński – pomysł Fundacji Pomyśl o Przyszłości planem działania Rządu
 • Strefa partnera:

   
   

  Wydawnictwo bud media
  ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz
  Tel: 534 536 958

  Copyright 1994-2020 Oknoserwis.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.